Szybki kontakt

Telefon: +48 94-343-21-80

Wykonanie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły i budynku hali sportowej oraz budowa instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku I Liceum Ogólnokształcącego m. St. Dubois w Koszalinie.Zaświadcza się iż, firma EKO-INSTAL ul. Lniana 11, 75-213 Koszalin wykonała w okresie od 02.08.2012 roku do 31.12.2012 roku następujące prace:

 

  1. Demontaż istniejącej instalacji, kotłów grzejnych, rur, grzejników wraz z armaturą odcinającą,
  2. Montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i armaturą odcinającą,
  3. Wpięcie nowej instalacji centralnego ogrzewania do istniejących kotłów a po wybudowaniu przez MEC Koszalin węzła cieplnego – wpięcie do niego nowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  4. Remont sanitariatów oraz inne roboty budowlane towarzyszące, naprawcze

 

Zrealizowane zadanie zostało wykonane terminowo zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz wymogami technicznymi przy zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie z umową. Jakość wykonanych robót nie budzi zastrzeżeń. Firma posiada wykwalifikowaną kadrę techniczną  z uprawnieniami do prowadzenia robót.

I Liceum Ogólnokształcące im. St. Dubois, http://www.liceumdubois.pl/