Szybki kontakt

Telefon: +48 94-343-21-80

Referencje

Modernizacja Sali gimnastycznej w Gimnazjum w Darłowie

Firma EKO-INSTAL  z siedzibą na ul. Lnianej 11, 75-213 Koszalin, wykonała na zlecenie Miasta Darłowo następujące prace:

 

 • Roboty rozbiórkowe wewnętrzne
 • Roboty rozbiórkowe i ziemne (zewnętrzne)
 • Roboty budowlane remontowe oraz zabezpieczające
 • Roboty instalacyjne
 • Roboty zewnętrzne (wykonanie chodników z płyt betonowych, oraz nawierzchni z  kostki brukowej)
 • Wymiana wyposażenia Sali sportowej
 • Remont magazynu sprzętu sportowego
 • Remont toalet,
 • Uzupełnienie zbrojonych ław i stóp fundamentowych
 • Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów
 • Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
 • Wykonanie obrzeży betonowych
 • Wykonanie okładzin obrzeży
 • Wykonanie odwodnienia
 • Ułożenie otuliny rur
 • Zamontowanie zaworów grzejnikowych
 • Ścinanie wnęk pod grzejniki
 • Uzupełnienie tynków
 • Zamontowanie ochrony narożników

Powierzchnia modernizowanej hali wynosiła  312 m²

Zlecone prace były wykonane w terminie i zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz wymogami technicznymi przy zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie z umową. Jakość wykonanych robót nie budzi zastrzeżeń. Firma posiada wykwalifikowana kadrę techniczną z uprawnieniami do prowadzenia robót.

Biorąc pod uwagę wykonane prace, mogę polecić firmę EKO-INSTAL z Koszalina jako solidnego i godnego zaufania wykonawcę.

Wójt Gminy Darłowo, http://gminadarlowo.pl/

Wykonanie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły i budynku hali sportowej oraz budowa instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku I Liceum Ogólnokształcącego m. St. Dubois w Koszalinie.Zaświadcza się iż, firma EKO-INSTAL ul. Lniana 11, 75-213 Koszalin wykonała w okresie od 02.08.2012 roku do 31.12.2012 roku następujące prace:

 

 1. Demontaż istniejącej instalacji, kotłów grzejnych, rur, grzejników wraz z armaturą odcinającą,
 2. Montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i armaturą odcinającą,
 3. Wpięcie nowej instalacji centralnego ogrzewania do istniejących kotłów a po wybudowaniu przez MEC Koszalin węzła cieplnego – wpięcie do niego nowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 4. Remont sanitariatów oraz inne roboty budowlane towarzyszące, naprawcze

 

Zrealizowane zadanie zostało wykonane terminowo zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz wymogami technicznymi przy zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie z umową. Jakość wykonanych robót nie budzi zastrzeżeń. Firma posiada wykwalifikowaną kadrę techniczną  z uprawnieniami do prowadzenia robót.

I Liceum Ogólnokształcące im. St. Dubois, http://www.liceumdubois.pl/

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o pompę ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Karlino.

 

Firma „EKO-INSTAL” ul. Lniana 11; 75-213 Koszalin, w terminie 10.2012-02.2013r. zrealizowała na nasze zlecenie poniższe zadanie.Przedmiotem zamówienia był montaż pompy ciepła, budowa węzła cieplnego oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierzyn oraz Syrkowice, gm. Karlino.

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmował:

 1. wykonanie węzła cieplnego z pompą ciepła,
 2. ogrodzenie,
 3. wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
 4. wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej,
 5. izolacje antykorozyjne i termiczne,
 6. armatura kontrolno – pomiarowa i automatyka,
 7. wykonanie instalacji sterowania pompami ciepła,
 8. montaż tablicy rozdzielczej węzła cieplnego,
 9. wykonanie instalacji zasilającej urządzeń cieplnych,
 10. wykonanie instalacji wyrównawczej
 11. wykonanie pomiarów końcowych.

 

Zrealizowane zlecenie zostało wykonane terminowo zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz wymogami technicznymi przy zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie z podpisaną umową na zrealizowanie w/w zadania. Jakość robót nie budzi zastrzeżeń. Firma posiada  wykwalifikowaną kadrę techniczną.

Biorąc pod uwagę wykonane prace mogę polecić firmę „EKO-INSTAL” z Koszalina jako solidnego i godnego zaufania wykonawcę.

Waldemar Miśko, Burmistrz
http://www.karlino.pl/

Budowa nowego obiektu - Ośrodek Zdrowia w Boninie

Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarza Rodzinnego S.C. ELKAP potwierdza, że firma EKO-INSTAL z siedzibą ul. Lniana 11,75-213 Koszalin, w terminie 03.03.2010 – 01.07.2010 wykonała na nasze zlecenie następujące prace:

 1. Budowa nowego obiektu o kubaturze 2350,00 m³
 2. Instalacja C.O. wraz z instalacją ogrzewania podłogowego
 3. Instalacja Wod-Kan
 4. Instalacja elektryczna
 5. Instalacja teletechniczna
 6. Zewnętrzna instalacja kanalizacji i instalacji deszczowej

Wykonawca prac bardzo dobrze wywiązał się z przyjętych zadań, dotrzymując umownych terminów realizacji i zapewniając bardzo dobrą jakoś robót. Powierzone prace zostały wykonane w pełni profesjonalnie.
Firma ZOZ Zespół Lekarza Rodzinnego ELKAP S.C. potwierdza,że firma EKO-INSTAL  z Koszalina jest dobrym wykonawcą i na pewno będziemy korzystać jeszcze z usług tej firmy.

Przemysław Zieliński, Właściciel