Szybki kontakt

Telefon: +48 94-343-21-80

Modernizacja Sali gimnastycznej w Gimnazjum w Darłowie

Firma EKO-INSTAL  z siedzibą na ul. Lnianej 11, 75-213 Koszalin, wykonała na zlecenie Miasta Darłowo następujące prace:

 

 • Roboty rozbiórkowe wewnętrzne
 • Roboty rozbiórkowe i ziemne (zewnętrzne)
 • Roboty budowlane remontowe oraz zabezpieczające
 • Roboty instalacyjne
 • Roboty zewnętrzne (wykonanie chodników z płyt betonowych, oraz nawierzchni z  kostki brukowej)
 • Wymiana wyposażenia Sali sportowej
 • Remont magazynu sprzętu sportowego
 • Remont toalet,
 • Uzupełnienie zbrojonych ław i stóp fundamentowych
 • Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów
 • Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
 • Wykonanie obrzeży betonowych
 • Wykonanie okładzin obrzeży
 • Wykonanie odwodnienia
 • Ułożenie otuliny rur
 • Zamontowanie zaworów grzejnikowych
 • Ścinanie wnęk pod grzejniki
 • Uzupełnienie tynków
 • Zamontowanie ochrony narożników

Powierzchnia modernizowanej hali wynosiła  312 m²

Zlecone prace były wykonane w terminie i zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz wymogami technicznymi przy zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie z umową. Jakość wykonanych robót nie budzi zastrzeżeń. Firma posiada wykwalifikowana kadrę techniczną z uprawnieniami do prowadzenia robót.

Biorąc pod uwagę wykonane prace, mogę polecić firmę EKO-INSTAL z Koszalina jako solidnego i godnego zaufania wykonawcę.

Wójt Gminy Darłowo, http://gminadarlowo.pl/