Szybki kontakt

Telefon: +48 94-343-21-80

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o pompę ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Karlino.

 

Firma „EKO-INSTAL” ul. Lniana 11; 75-213 Koszalin, w terminie 10.2012-02.2013r. zrealizowała na nasze zlecenie poniższe zadanie.Przedmiotem zamówienia był montaż pompy ciepła, budowa węzła cieplnego oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierzyn oraz Syrkowice, gm. Karlino.

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmował:

 1. wykonanie węzła cieplnego z pompą ciepła,
 2. ogrodzenie,
 3. wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
 4. wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej,
 5. izolacje antykorozyjne i termiczne,
 6. armatura kontrolno – pomiarowa i automatyka,
 7. wykonanie instalacji sterowania pompami ciepła,
 8. montaż tablicy rozdzielczej węzła cieplnego,
 9. wykonanie instalacji zasilającej urządzeń cieplnych,
 10. wykonanie instalacji wyrównawczej
 11. wykonanie pomiarów końcowych.

 

Zrealizowane zlecenie zostało wykonane terminowo zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz wymogami technicznymi przy zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie z podpisaną umową na zrealizowanie w/w zadania. Jakość robót nie budzi zastrzeżeń. Firma posiada  wykwalifikowaną kadrę techniczną.

Biorąc pod uwagę wykonane prace mogę polecić firmę „EKO-INSTAL” z Koszalina jako solidnego i godnego zaufania wykonawcę.

Waldemar Miśko, Burmistrz
http://www.karlino.pl/