Szybki kontakt

Telefon: +48 94-343-21-80

Kolektory słoneczne

Rosnące ceny paliw oraz świadomość ekologiczna społeczeństwa powodują dynamiczny wzrost zainteresowania alternatywnymi źródłami energii. W ogólnym bilansie energetycznym budynku zapotrzebowanie energii na cele centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody stanowią zdecydowaną większość. Przy tak wysokich cenach szczególnie oleju opałowego i gazu koszty na cele grzewcze w dużym stopniu obciążają budżet gospodarstw domowych, spółdzielni, szpitali, szkół itp. Skutecznym sposobem zminimalizowania tych wydatków jest zastąpienie tradycyjnych źródeł ciepła nowymi, ekologicznymi, pozyskującymi tanią energię urządzeniami. Do takich rozwiązań, gwarantujących niskie koszty eksploatacji, zaliczamy kolektory słoneczne, które czerpią energię bezpośrednio z otoczenia. Praca tych systemów nie powoduje degradacji środowiska naturalnego.

W odpowiedzi na duże zainteresowanie klientów ekologicznymi i tanimi w eksploatacji źródłami energii, firma NIBE-BIAWAR wzbogaciła ofertę handlową o zestawy solarne z kolektorami próżniowymi Hevelius oraz z kolektorami płaskimi Sirius Plus. Przygotowane pakiety są skomponowane do instalacji ciepłej wody użytkowej dla domów jednorodzinnych. Istnieje możliwość dowolnej rozbudowy instalacji w zależności od indywidualnych potrzeb. Zestaw ma zastosowanie zarówno w nowych jak i w modernizowanych obiektach.

Główne elementy zestawu solarnego to:

kolektory słoneczne,
zasobnik solarny,
grupa pompowa,
regulator solarny.

No Comments Yet.

Leave a comment